اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

اعلامیۀ مطبوعاتی در رابطه به نظرسنجی بنیاد آسیا”ایشا فوندیشن”

ارگ، کابل: حکومت وحدت ملی سیزدهمین نظرسنجی عمومی سالانۀ بنیاد آسیا را در رابطه به افغانستان، مطالعه کرده است. دراین گزارش دیدگاه مردم در پیوند به مسایل چون روحیۀ ملی، امنیت، رشد اقتصادی و اشتغال، پیشرفت و ارائه خدمات، حکومت‌داری و مشارکت سیاسی، دست‌رسی به اطلاعات و رسانه‌ها، زنان در جامعه و مهاجرت، به‌صورت همه‌جانبه، بازتاب […]

مشاهده در منبع اصلی