اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

حکومت از مدار اعتبار بین المللی خارج شده است

در اذهان عامه غرب، افغانستان در حد یک مجبوریت نگهداشته شده است.

افغانستان در اذهان عامه، محافل دیپلماتیک و نظر بسیارى از دولتمردان در غرب، اکنون در حد یک مجبوریت بخاطر مهار تروریزم و معضل مواد مخدر باقی است. هر چند حلقات ذیدخل برنامه هایی در سطح منطقه دارند اما برای آینده افغانستان هیچ نوع نگاه استراتیژیک در غرب وجود ندارد و جايگاه مشخص و تعريف شده براى كشور ما متصور نيست. حکومت موجود چنانچه در داخل از محور اعتماد ملی فرو پاشيده است، از مدار اعتبار بین المللی نیز خارج گردیده است.

رهبری حکومت اخیرا تلاش های پوپولیستی خود را از سر گرفته است تا با تبليغ روابط بیرونی تنگاتنگ با غرب و تهدیدات تروریزم در داخل، روحيۀ مردم را با جنگ روانی درگير سازند. واقعيت اما اين است كه افغانستان حتی از تريبون رسانه ها و مطبوعات غرب کاملا به زمين افتاده است. رهبری موجود پیهم از بی بدیل بودن خود و وابستگى ساير نيروهـا اطلاع رسانی نموده، از اين رهـگذر در صدد حفظ قدرت، منافع گروهـى و شخصى خود مي باشند.

در یک ارزیابی فشرده، موضع رهـبرى حکومت موجود مبتنی است بر اتخاذ سیاست غیر صادقانه در قبال مردم در داخل و ارایه تصویر غیر واقعی به جهان بيرون.

احمدولی مسعود

مشاهده در منبع اصلی