اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 حوت , 1396

چهار منسوب وزارت دفاع افغانستان به اعدام محکوم شده اند

وزارت دفاع افغانستان، اعلام کرد که در جریان بررسی دوسیه‌های مربوط به فساد، چهار تن به اعدام و صدها تن دیگر به حبس محکوم شده اند.
این وزارت گزارش کارکرد مبارزه با فساد در این نهاد را که از اول حمل تا پانزدهم عقرب را در بر می‌گیرد، منتشر کرد که بر اساس آن ۱۶۹۴ دوسیه شامل ۲۳۱۸ مظنون در این مدت بررسی شده است.
تورن‌جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به خبرنگاران گفت، از جمله ۹۵۸ دوسیه شامل حال ۱۲۰۲ نفر به محاکم ابتدایی نظامی محول شده، ۲۷۱ دوسیه نسبت نبود دلایل کافی حفظ شده و ۲۰۱ دوسیه مسترد یا به سایر نهادهای مربوط محول گردیده است.
او افزود که محاکم در رابطه به ۸۱۹ دوسیه که شامل حال ۲۱۵ افسر، ۳۲۶ بریدمل و ۴۸۵ سرباز و سه ملکی بوده، حکم صادر کرده است.
جنرال وزیری گفت "۳۸۱ نفر الی یک سال حبس تنفیذی، ۹۶ نفر الی ۵ سال حبس تنفیذی، ۲۰ نفر به ۵ تا ۱۵ سال حبس تنفیذی، ۸ تن از ۵ تا ۲۰ سال حبس تنفیذی، ۱۶ تن به یک سال حبس تعلیقی، ۶۷ نفر بری الذمه شناخته شده و چهار نفر هم به اشد مجازات اعدام محکوم شده اند".
بر اساس گزارش کارکرد وزارت دفاع در مبارزه با فساد، ۵۲۰ تن از منسوبین اردوی ملی، به پرداخت مجموعی بیش از ۴۱ میلیون و ۱۹۴ هزار افغانی جزای نقدی محکوم گردیده اند.
همچنان، در طول شش ماه سال روان خورشیدی، ۶۶ دوسیه به جرایم فساد، مانند اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، رشوت و تذویر اسناد تحت بررسی قرار گرفته است که به گفتۀ سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، ۴۰ دوسیه به سارنوالی و هشت دوسیه به ستره محکمه و لوی سارنوالی فرستاده شده است.
وزارت دفاع پس از آن کارکردهایش را این سال در مبارزه با فساد نشر کرد که هفتۀ گذشته وزیران دفاع ناتو در بروکسل، بر اصلاحات در نهادهای امنیتی تأکید کردند.

(Visited 6 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی