اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

دست آورد بزرگ شورای عالی صلح چه است؟

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید گفت و گو با طالبان مسلح به دو سطح منطقوی و محلی جریان دارد، تا آنان بار …

مشاهده در منبع اصلی