اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

دست آورد بزرگ شورای عالی صلح چه است؟

شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید گفت و گو با طالبان مسلح به دو سطح منطقوی و محلی جریان دارد، تا آنان بار …

(Visited 5 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی