اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 19 جوزا , 1397

مسوولان محلی درولایت جوزجان از وجود مراکز تربیوی داعش سخن میگوید ،وزارت دفاع ملی رد میکند

کابل باختر/ 23/ عقرب
برخی گزارش ها حاکی ازآنست که گویا اتباع خارجی بخصوص اروپایی ها دردرزآب ولایت جوزجان افراد وابسته به گروه داعش را آموزش نظامی میدهد.
به گزارش آژانس باختر ، با آنکه از حضور افراد وابسته به گروه داعش درنقاط مختلف افغانستان حرف های وجود دارد اما گفته های مقامات محلی ولایت جوزجان بیشتر از هر حرف دیگر قابل دقت و مکث است .
مقامات درجوزجان ازآموزش افراد وابسته به گروه داعش توسط خارجیان بخصوص اروپائی ها در ولسوالی درزآب آنولایت ابراز نگرانی کرده اند.
آنها میگویند که خارجی ها بخصوص اروپائی ها دردرزآب ولایت جوزجان گروه وابسته به داعش را آموزش نظامی میدهند و این موضوع را چندین مرتبه با مقامات مرکز در میان گذاشته شده است اما تاکنون کدام اقدام صورت نگرفته است .
این مسوولان محلی ادعا دارندکه شماری از افراد خارجی ها به شمول فرانسوی ها چیچینی ها ، پاکستانی ها و ازبک ها از چند ماه بدینسو افراد وابسته به گروه داعش را درولسوالی درزآب ولایت جوزجان آموزش نظامی میدهند وآنان مسوولیت پرورش و آموزش افراد وابسته به این گروه را دارند.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی با آنکه تحرکات افراد وابسته به گروه داعش را در درزآب ولایت جوزجان تائید میکند میگوید که داعشی ها درآن ولسوالی مرکز ساخته نمی توانند مگر فعالیت همه در مخفی و پنهان است.
به گفته وزیری درولسوالی درزآب چندین مرتبه عملیات های خاص وشبانه صورت گرفته و همیشه تحرک آنها سلب شده است.
مگر آگاهان سیاسی متخصصین امور نظامی میگویندکه باید مسوولان حکومتی به خصوص مسوولان نهادهای دفاعی وامنیتی دراین خصوص پاسخ روشن تر داشته باشد.
آنها میگویند که درافغانستان داعش وجود ندارد مگر بخشی از طالبان به داعش تغییر نام داده اند طالبان یک پروژه فرامنطقه یی اند که باید برای مهار شان تلاش شود نه آنکه حضور گروه های تروریستی کم اهمیت جلوه داده شود.

مشاهده در منبع اصلی