اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 7 جوزا , 1397

تلفات سنگین طالبان دریک عملیات نظامی درهلمند

شهرلشکرگاه 23 عقرب باختر
درادامه عملیات ضد هراس افگنی نظامیان درولایت هلمند ، شانزده هراس افگن  کشته شدند.
این عملیات نظامی بامداد روزیک شنبه دربخش هایی از اطراف شهر لشکرگاه راه اندازی شده است و کماکان ادامه دارد.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که درادامه این عملیات ضد هراس افگنی شانزده طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که نظامیان درجریان این عملیات تاکنون چند مخفیگاه طالبان را نابود ساخته اند و ده ها روستا را از وجود هراس افگنان پاکسازی کرده اند.
گفته می شود که دراین عملیات تاکنون به نظامیان و روستا نشینان آسبیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند موفق به کشف سه انبارجنگ افزارطالبان مسلح شدند
این انبارها دردو مخفیگاه طالبان درحومه شهرلشکرگاه وولسوالی سنگین نگهداری می شد.
یک مقام امنیتی هلمند می گوید که ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی