اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

آغازروند بازگشت بیجاشده های داخلی ازشهرهرات به محل های اصلی شان

شهرهرات 23 عقرب باختر
روند بازگشت داوطلبانه بیجاشدگان داخلی ازشهرهرات به محلات اصلی شان آغاز شد.
جاوید نادم، رییس اداره مهاجرین و عودت کننده گان هرات میگوید:  روند اسکان مجدد سه صد خانواده بیجا شده داخلی از ولسوالی‌های شیندند، ادرسکن و کشک رباط سنگی، امروز آغاز شد و در گام نخست صد خانواده به مناطق اصلی شان بازگشت داده می‌شوند.
در همین حال، مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی ولایت هرات گفت که اداره محلی هرات امکانات اولیه برای بیجاشدگانی که به گونه داوطلبانه به مناطق اصلی شان عودت می‌کنند فراهم می‌سازد.
او گفت: « اداره محلی هرات هزینه انتقال برای اسکان مجدد این بیجاشدگان، اعمار مناطق مسکونی و ایجاد فارم‌های مرغداری و بز برای آنان فراهم خواهد ساخت».
گل آقا، یک تن از بیجاشدگان داخلی در هرات گفت« از این که دوباره به ولسوالی خود ادرسکن می‌روم خوشحال هستم و از حکومت می‌خواهم که برای ما کمک کند».
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی مسئولان در اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات، هم اکنون هشتاد وشش هزار بیجا شده داخلی در این ولایت بود و باش دارند. به گفته این مسئولان، بیشتر این بیجاشدگان از ولایت‌های زون غرب به دلیل افزایش دامنه ناامنی‌ها و نبود فرصت های شغلی به هرات مهاجر شده اند.ختم/سیدحبیب

مشاهده در منبع اصلی