اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

فسادی که از مدعی مبارزه با فساد فاش شد

چند روز پيش جنرال مراد علي مراد معين امنيتي در يك كنفرانس در وزارت داخله به شدت از وجود فساد اداري در اين وزارت انتقاد كرد و خطاب به روساي اين وزارت گفت: "قلب ریيس جمهور داكتر غني از دست تان سوراخ ،سوراخ است."

جنرال مراد دور از تربيون رسانه ها كار ديگر مي كند!
جنرال مراد در يك سفري كه به يكي از ولايت های شمال داشتند، حدود 40 نفر را به خود مي برد، در يكي از هوتل هاي مجلل در 24 ساعت به ازای هر نفر 4 هزار افغاني مصرف مي كنند.

آمر اعاشه قومانداني نزد فرمانده امنيه و مدير لوژستيك مي آيد كه در چنين حالات در فرماندهي امنيه بودجه اي وجود ندارد تا مخارج و مصارف چنين سفري پر هزينه پرداخته شود.
فرمانده امنيه خطاب به آمر اعاشه مي گويد: "پول را از هر كجا كه پيدا مي كني بكن اگر نمي كني وظيفه را رها كن."

آمر اعاشه مجبور مي شود طلاي خانم خود را بفروش برساند تا اندكي از مبلغ 400 هزار پول چهار روزه مصرف جناب معين صاحب را بدهند.

با اين وضعيت نمي شود با فساد اداري مبارز كرد. اين خود زمينه ساز فساد گسترده است.

رهگذر

مشاهده در منبع اصلی