اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/23 /عقرب
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(6)
سالنگ شمالی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(3) پاینترین(3-)
سالنگ جنوبی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(3-)
قندهار، ابر بلندترین درجه حرارت(25) پاینترین(12)
بامیان ، ابر بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(0)
هرات، ابر بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(16)
فراه، ابر  بلندترین درجه حرارت(28) پاینترین(13)
مزار شریف، ابر درجه حرارت(23) پاینترین(14)
کندز، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(13)
جلال آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(11)
غزنی، ابر بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(1-)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(25) پاینترین(13)
خوست، ابر بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(7)
جبل السراج، ابر و بارندگی درجه حرارت(16) پاینترین(0)
میمنه، ابر بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(10)
تالقان، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(8)
فیض آباد، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(2)
لوگر، ابر وبارندگی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(1)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(7)
فیروز کوه ، ابر بلندترین درجه حرارت(14) پائینترین(4-)
شبرغان ، ابر بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(8)
طلوع آفتاب(6) و (26) دقیقه و غروب آن(4) و (41) دقیقه
ختم/فرزانه

مشاهده در منبع اصلی