اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 30 دلو , 1396

وزیر مالیه بر تطبیق پروژه های انکشافی تاکید کرد

کابل23 عقرب باختر
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه دیروز باعبد الجبار نعیمی، والی لغمان ملاقات کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه به آژانس باختر، در این ملاقات هر دو جانب در رابطه به تطبیق پروژه های انکشافی آن ولایت، اعمار بند برق کله گوش، وطن گتو و کانال گمبیری، ارائه خدمات عام المنفعه، جریان کار استدیوم کرکت در ولایت مذکور، اعمار دار العلوم، پارک ها و سرک پوهنتون این ولایت و شماری از مسایل دیگر بحث کردند.
در اخیر فیصله بعمل آمد، تا پروژه های متذکره با ادارات ذیربط تعقیب، و با درنظرداشت امکانات موجود و قوانین نافذۀ کشور در سال مالی آینده در بودجۀ ملی برای آنها امکانات فراهم گردد.  علم

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی