اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

دیورند مرز قبول ناشده اما حصارکشی شده

یک روز پس از سیمینار وزارت سرحدات و قبایل افغانستان تحت عنوان «دیورند نامنلی کرخه»(دیورند مرزقبول ناشده) در کابل، نیروهای پاکستانی روز دوشنبه 22 عقرب 96 از آن سوی مرز دیورند، ولایت کنر را راکت باران کردند.

جمعه گل همت قوماندان پولیس ولایت کنر از شلیک 180 راکت بر چهار ولسوالی های دانگام، ناری، شیگل و شلتن ولایت کنر سخن گفت اما منابع دیگر شمار راکت های پاکستانی را که بر خاک کنر فرود آمدند، صد ها راکت می خوانند.

پاکستانی ها در حالی کنر را راکت باران کردند که همچنان به حصارکشی با سیم خاردار در سراسر مرز دیورند بدون هیچگونه مزاحمت و ممانعتی از سوی دولت افغانستان ادامه می دهند اما وزارت سرحدات و قبایل افغانستان در کابل سیمینار فتح پاکستان و تشکیل لوی افغانستان را دایر می کند و انضمام نیمی از خاک پاکستان را در نقشه لوی افغانستان به روی کاغذ نشان می دهد.

اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی