اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

نشست همکاری‌های منطقه‌ای برای افغانستان با حضور رولا غنی در ترکمنستان آغاز شد

مشاهده در منبع اصلی