اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

غنی، با دادن آمار و ارقام مخاطب اش را فریب می دهد

ترفند فریب رییس جمهور غنی

داكتر اشرف غني در سخنان خود از آمار و ارقام زياد استفاده مي كند؛ افراد اندكي از اين مهارت برخوردار اند.

دوران انتخابات و مدتي پيش از آن كه تازه با ايشان آشنا و همكار شده بودم، وقتي مي ديدم در خلال سخنان خود آمار و ارقام ارایه مي كند، برايم بسيار جالب بود و تصور مي كردم ايشان با داشتن معلومات دقيق آماري، اشراف كامل بر موضوعات و مسایل دارد.

ديري نپاييد كه راز استفاده از زبان آمار و ارقام توسط داكتر اشرف غني برايم روشن شد و آن زماني بود كه بارها آمار و ارقام به كار رفته در سخن ايشان را در نشست قبلي يادداشت و با آمار و ارقام به كار رفته در نشست بعدي در خصوص همان موضوع مقايسه كردم؛ با كمال تعجب متوجه شدم كه در برخي موارد هر دو رقم، تفاوت فاحشي دارند.

آنگاه فهميدم كه وي در اغلب با اين ترفند درصدد تسخير ذهن و روان مخاطب است و مي خواهد نشان دهد كه از همه چيز و همه كس به گونه دقيق خبر و آمار دارد.

یکی از مشاوران پیشین رییس جمهور غنی

مشاهده در منبع اصلی