اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

کاش رقیبان غنی هم کتاب می خواندند

اشرف غنی به کتاب خواندن، گزارش مرور کردن، ودقت به جزییات مشهور است (میان آنهایی که با او کار و زندگی کرده اند.). می گویند نزدیک به 16 ساعت کار می کند، و این را تنها افغانی ها نمی گویند.

این ویژگی های اشرف غنی را می توان هزار گونه نقد کرد، و بر آنها خرده گرفت. اما به نظر من، خوبی و بدی این ویژگی های اشرف غنی وقتی برجسته تر می شود و می توان او را با تکیه بر آنها نقد کرد که اشرف غنی را با رقیبانش مقایسه کنیم.

شخصا وقتی اشرف غنی را با کرزی و یا داکتر عبدالله و یا محمد محقق و یا گلبدین حکمتیار مقایسه می کنم به این نتیجه می رسم که کتاب خواندن و گزارش مرور کردن و دقت در جزییاتِ اشرف غنی، ویژگی های مثبتش هستند و امتیازات جدی. البته باید یاد آوری کنم که در شیک پوشی، توانایی داکتر عبدالله در پرداختن به جزییات بسیار بیشتر از اشرف غنی است. اما این ویژگی داکتر عبدالله به زحمت می تواند وی را سطح غنی قرار بدهد، و عملا هم دیدیم که اشرف غنی چگونه داکتر عبدالله را سر جایش نشاند.

در قطار این همه سیاستمدار بی سواد و کم سواد افغانی، سواد و کتاب خواندن اشرف غنی برایش یک امیتاز جدی است. کارها و بازی هایش تا کنون نشان داده است که کتاب خواندن و گزارش مرور کردن و اهل مطالعه بودن ، حتی در میدان بزکشی سیاست افغانستان هم می تواند مفید باشد. کاش، نصف کتاب هایی را که اشرف غنی خوانده است و می خواند، مثلا، آقای حکمتیار، محقق، داکتر عبدالله و یا کرزی می خواند.

عبدالله وطندار

مشاهده در منبع اصلی