اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

نور: دولت نباید کدرهای گروه های بزرگ سیاسی را از بدنۀ نظام حذف کند

عطا محمد نور، والی بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی خطاب به سران دولت وحدت ملی می‌گوید که حکومت نباید کدرهای گروه‌های بزرگ سیاسی را از بدنۀ نظام، حذف نماید.
والی بلخ در دیدارش با باتور دوستم، رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی از گشترس ناامنی‌ها در شمال و شمال‌شرق افغانستان اظهار نگرانی کرده و خاطر نشان ساخته که وحدت میان رهبران ضد داعش و طالب می‌تواند که این گروه‌های هراس‌افگن را شکست دهند.
آقای نور گفته‌است که حضور گروه‌های هراس‌افگن خارجی در چوکات داعش درشمال و شمال‌شرق افغانستان افزایش یافته و تاکید کرده‌است که برای نابودی هراس‌افگنان باید رهبران ضد طالب و داعش یک‌پارچه شوند.
والی بلخ گروه داعش را متشکل از جنگ‌جویان خارجی و خود فروخته‌شده‌گان داخلی می‌داند که در شمال و شماری از ولایت‌های جنوبی و شرقی فعالیت دارد.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی که یکی از بنیان‌گذاران شورای ایتلاف نیزاست، درباره برنامه‌های این جریان سیاسی صحبت کرده و افزوده که ایتلاف به اساس تعمیم عدالت، مشارکت و عدالت اجتماعی در کشور به‌وجود آمده و آن‌را روزنۀ امید برای مردم می‌داند.
او خاطر نشان ساخته که ایتلاف نجات مخالف حاکمیت مطلقه در کشور می‌باشد و به سران دولت ملی گوش‌زد کرده‌است که به‌جای بیرون کردن کدرهای‌ گروه‌های بزرگ سیاسی از بدنۀ دولت، باید متوجه مشارکت ملی و عدالت در کشور باشند.
 از سوی‌هم، رییس شورای مرکزی حزب جنبش ملی هم‌چنان هدف شورای ایتلاف نجات را تحقق اصلاحات بنیادی در کشور عنوان کرده و علاوه کرده که پشتی‌بانان این شورا از اهدافش روز‌به‌روز افزایش می‌یابد.

مشاهده در منبع اصلی