اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 16 سنبله , 1397

اوتار سنگه: درد بزرگی است که در وطن خود بیگانه باشی

مشاهده در منبع اصلی