اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 28 دلو , 1396

اوتار سنگه: درد بزرگی است که در وطن خود بیگانه باشی

(Visited 10 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی