اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 4 جوزا , 1397

اوتار سنگه: درد بزرگی است که در وطن خود بیگانه باشی

مشاهده در منبع اصلی