اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 حوت , 1396

بر بلند بردن کیفیت و معیاری سازی پروژه های ساختمانی عامه تاکید شد

By محمد اصف احمدزى on 13 November 2017

کابل (پژواک ٢٢ عقرب ٩٦): جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری ضمن تصويب نمودن طرزالعمل مدیریتی پروژه های ساختمان عامه، بر بلند بردن کیفیت و معیاری سازی پروژه های ساختمانی عامه، تاکید کرده است.

اين اظهارات در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، بيان گرديده است… read more

(Visited 4 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی