اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری بر بلند بردن کیفیت و معیاری سازی پروژه های ساختمانی عامه، تاکید کرد

جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید. در این جلسه، روی بخش های تخنیکی، تدارکاتی، نظارت و کنترول کیفیت پروژه های ساختمانی عامه، طرزالعمل مدیریتی پروژه های ساختمان عامه و تفاوت اسعاری پروژۀ  رهایشی امارات متحدۀ عربی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. ابتدا، سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی، در […]

مشاهده در منبع اصلی