اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

رییس مجلس باید به دادستانی کل سپرده شود

مجلس بر تصمیم کمیسیون حقیقت یاب پشت کرد. استفاده های سوء از سمت های دولتی برایند پژوهش های کمیسیون حقیقت یاب مجلس نمایندگان افغانستان نشانگر فسادهای گسترده و ریشه دار در مجلس بود که سرانجام این فساد را نیز آفتابی کرد. بر بنیاد یافته های کمیسیون رییس مجلس باید پنج میلیون افغانی را برگرداند یا به بنابر ادعاهایی بیشتر از این مقدار هم بوده است. وظایف سه عضو مجلس برای ده تا پانزده روز به تعلیق درآمد و رییس دبیرخانه مجلس باید به دادستانی معرفی شود. اما مجلس نمایندگان افغانستان در یک رای گیری غیر منتظره تصمیم کمیسیون را تعدیل و یا نقض کرد و با رای اکثریت عدم معرفی رییس دبیر خانه را به دادستانی تسلیم کرد. از سوی دیگر بر بنیاد ماده 122 قانون اساسی افغانستان هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالتی قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضاییه خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض کند. در عین زمان ماده 120 قانون اساسی افغانستان هم صلاحیت رسیدگی و دعاوی از طرف اشخاص حقیقی و حکمی را به گونه انحصاری در دست دستگاه قضایی افغانستان واگذار کرده است. اما پرسش اساسی اینجا است که آیا واقعا مجلس اختیار عدم معرفی پرونده فساد را به دادستانی دارد؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، آصف آشنا آگاه مسایل سیاسی در برنامه «مثبت و منفی» گفت: متاسفانه از اواخر ماه سمبله وقتی بخشی از این اسناد درز کرد، به رسانه ها آمد و کم کم در ادامه گزارش هایی که رسانه ها مبتنی بر اسنادی که از پارلمان از ماه سمبله بیرون داده اند و رفته اند لایه های بسیار جدی از فساد، از درون پارلمان افغانستان، از سطح رهبری پارلمان افغانستان، رسانه ای شد که این برای مردم افغانستان بسیار تکان دهنده و دردآور است. امروز پارلمان افغانستان مشروعیت حقوقی و قانونی خود را از دست داده و بخشی از آن هم برمی گردد به چگونگی حکومت داری در دوره حکومت وحدت ملی و اینکه انتخابات را برگزار نکرده اند.

وی افزود: پارلمان در یک کلیت متاسفانه امروز وجاهت، حیثیت و اقتدار خود را به دلیل فساد مهره های فاسد و چهره های فاسد از دست داده است. افراد خوب و افراد شایسته و سالمی هم درون پارلمان است،اما همانند اعتبار نهادی مانند پارلمان اعتبار خود را از دست داده و یک لطمه بزرگ به اعتبار مردم افغانستان بر نهادی به نام پارلمان وارد شد است. جزییات آنچه در مورد جنجال و رسوایی که بین رییس پارلمان، معاون پارلمان و رییس دارالانشا برای مردم افغانستان بسیار تکان دهنده است.

آشنا، در مورد فسادی که در پارلمان اتفاق افتاده و واکنش مردم می گوید: با اینکه گزارش کامل کمیسیون حقیقت یاب در مجلس قرایت نشد و خوانده نشد، روزنامه اطلاعات روز در شماره دیروزش متن کامل و اسناد کامل کمیته حقیقت یاب را منتشر کرد. وقتی جزییات این پرونده را بخوانیم چنان شرم آوراست و چنان رسوا است که مردم افغانستان حیرت زده می مانند که به کدام نهاد اعتبار کنند. پارلمان به عنوان خانه ملت که بایداز مردم نمایندگی کند آغشته چنان فسادهای شرم آوری است که وقتی جزییات آن را بخوانیم آدم حیران می ماند چه بگوید.

این آگاه سیاسی، در اعتراض به رای گیری پارلمان و پشت کردن اعضا به یافته های کمیسیون حقیقت یاب بیان داشت: وقتی رییس پارلمان حاضر می شود که پنج میلیون و سیصد و نود و نه هزار افغانی را پس به خزانه ملی یا مجلس برگرداند، به این معنی است که فساد را انجام داده است و اسناد هم مشهود است. حالا چرا مورد عفو قرار می گیرد؟ انتظار ما شهروندان افغانستان از درون مجلس این است که وقتی افرادی با این نام و نشان های بزرگ چنین فسادهای بزرگ را انجام می دهند و این فسادها مستند است چرا اینها بررسی نمی شود. حالا که جزییات این فساد رسانه ای شده است انتظار من از آقای فرید حمیدی دادستان کل افغانستان این است که در قبال این پرونده های شرم آور سکوت نکند. قانون افغانستان را برای تطبیق عدالت و برای پاسداری از عدالت به اجرا بگذارد. با توجه به جزییات اسناد، آقای نصرت هم شریک جرم است.

آشنا، از اینکه رییس مجلس به دادستانی کل معرفی نمی شود اعتراض داشته و می گوید: نمی شود مفسدان مهره درشت و کلان تر را که فسادهای کلان تر کرده عفو کنیم و برایت بدهیم. بدون اینکه محکمه کنیم و بدون اینکه اینها در برابر فسادی که کرده اند حساب دهند. اینکه رییس پارلمان برای اینکه آبروی پارلمان نرود همه را مجاب کند که فقط یک مقدار از پولی که دزدی کرده اند به پارلمان برگردانند و آنها هم در صحن مجلس قبول می کنند که ما این پول را برمی گردانیم نمی شود که اینها را برایت بدهیم و یک مفسد مهره ریز تر را که آقای نصرت باشد به دادستانی کل معرفی کنیم که بررسی شود. همه این فاسدان از ریز و درشت باید پاسخ دهند و باید به عدالت سپرده شوند و فرهنگ معافیت در افغانستان باید کم کم خاتمه داده شود. متاسفانه رسم بدی در افغانستان افتاده است که هر فسادی در پارلمان اتفاق افتد، افراد فاسد طرفداران خود را دارد، اگر تاجیک باشد تاجیک ها پشتیبان آنها می شوند اگر پشتون باشد پشتون ها و اگر ازبک باشد ازبک ها پشت سرشان می ایستد. این رسوم باید کم کم کنار گذاشته شودو مفسد هر کسی که هست در هر مقام و قومی که هست باید به عنوان مفسد با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس دارند روی عدالت پا می گذارند و دارند از مفسدان به پاس یک تعبیر اشتباه خودشان که گویا آبروی پارلمان سرجایش باشد آن را ماست مالی می کنند. آبروی پارلمان رفته است و نمی شود با خاک اندازی روی پرونده های فساد رییس پارلمان و مهره درشت های دیگری آبرو و عزت پارلمان دوباره اعاده کنند.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی