اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

حضور اقوام در دولت به معنی تحقق عدالت نیست

حضور افراد از اقوام به معنی مامور دولت، به معنی کارمند دولت، به معنی وزیر، الزاما و قطعا به طور واقعی به معنی تحقق حقوق اقوام نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، عبدالطیف پدرام، رهبر حزب کنگره ملی افغانستان در برنامه «اوج» در خصوص زمینه ایجاد تحقق عدالت میان اقوام در کشور می گوید: وقتی عدالت تامین می شود که ما تمام فرصت ها را برای تمام اقوام فراهم کرده باشیم. این فرصت ها شامل فرصت های زبانی، فرصت های آموزش،فرصت های اقتصادی و فرصت هایی برای تصمیم گیری در مسایل سیاسی یک سرزمین است.

وی افزود: حضور افراد از اقوام به معنی مامور دولت، به معنی کارمند دولت، به معنی وزیر، الزاما و قطعا به طور واقعی به معنی تحقق حقوق اقوام نیست. شما می بینید که در افغانستان از تاجیک ها وزیر هست. از اقوام دیگر هم در وزارت ها شامل شورای وزیران هستند. ولی آنچه در کل افغانستان دارد تبلیغ می شود یک بی عدالتی قومی کامل است. نباید بحث عدالت را به عنوان یک پروسه عمومی عام برای کل مردم و شامل اقوام مختلف مردم با حضور این یا آن آدم از فلان قوم برابر گرفت.

کد (30)

مشاهده در منبع اصلی