اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 26 عقرب , 1397

زخم برداشتن شش مامورپولیس دریک رویداد ترافیکی دربزرگ راه کابل – قندهار

شهرقلات 22 عقرب باختر
شش مامورپولیس درنتیجه یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل – قندهار زخم برداشتند.
این رویداد بامداد امروز درساحه پل سنگی ازمربوطات ولایت زابل هنگامی رخ داد که یک تانک حامل سربازان پولیس ، یک موتر مسافربری و یک تانکر حامل مواد نفتی باهم برخورد کردند.
یک مسوول ترافیک شاهراه کابل – قندهار به آژانس باخترگفت که دراین رویداد شش مامورپولیس زخم برداشتند.
او تیز رانی راننده ها و بی احتیاطی آنان را عامل اصلی وقوع این رویداد مرگبار ترافیکی خواند.
یک گواه این رویداد می گوید که دراین رویداد ترافیکی تانک حامل سربازان از جاده منحرف و واژگون شد.
دراین حال داکتران دریک مرکزدرمانی در زابل وضع صحی سه مامور پولیس زخمی شده دراین رویداد را نگران کننده گزارش کردند.
درجریان تنها امروز ، شاهراه کابل – قندهار گواه چهار رویداد ترافیکی بود ؛ رویداد هایی که در آن شش مسافرجان باختند و چهل و پنج تن دیگر زخمی شدند.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی