مطالب مرتبط:

با مسدود شدن دفتر "UNHCR" در پکتيا تعداد عودت کنندگان کاهش يافته است

(Visited 10 times, 1 visits today)

مطالب اخیر