اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 29 عقرب , 1396

پاکستان ولایت کنر را راکت باران کرد

طی 24 ساعت گذشته ، پاکستان بیش از ۱۲۰ راکت بر ولایت کنر فیر کرده است.

مشاهده در منبع اصلی