اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، جمعه, 3 حمل , 1397

کمیسیون تدارکات ۸ قرارداد را به ارزش ۲میلیارد افغانی منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی در یک صدو بیست و سومین نشست نوبتی خود قرارداد ۸ پروژه جدید به ارزش ۲ میلیارد افغانی را منظور کرد.

(Visited 9 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی