اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

کمیسیون تدارکات ۸ قرارداد را به ارزش ۲میلیارد افغانی منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی در یک صدو بیست و سومین نشست نوبتی خود قرارداد ۸ پروژه جدید به ارزش ۲ میلیارد افغانی را منظور کرد.

مشاهده در منبع اصلی