اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

گزارشی از زندگی قرقیزها در ارتفاعات پامیر افغانستان

مشاهده در منبع اصلی