اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 28 عقرب , 1396

پایان ماموریت نظامیان گرجستان در افغانستان از یک عملیات هفت ماهه

یک دسته از نیروهای گرجستانی پس از هفت ماه ماموریت در افغانستان این کشور را ترک کردند و به کشورشان برگشتند.

مشاهده در منبع اصلی