اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

بازگشت عساکر امریکایی به میادین جنگ افغانستان

رییس جمهوری امریکا به عساکر این کشور اجازه داده است که در در عملیات های نظامی علیه تروریستان در کنار نیروهای دولتی افغانستان حضور یابند…

مشاهده در منبع اصلی