اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

یک پارک تفریحی در شهر چاریکار ساخته می شود

چاریکار 22 عقرب باختر
کار اعمار یک پارک تفریحی در ناحیه چارم شهر چاریکار امروز افتتاح شد.
به گزارش  خبرنگار محلی اژانس باختر،  سنگ تهداب این پارک توسط خواجه روح الله صدیقی شاروال چاریکار، عبد المتین قدوسی وکیل مردم در شورای ولایتی و حاجی میر غوث خان یکی از متنفذان این شهر گذاشته شد.
این پارک تفریحی به هزینه سه ملیون هفتصد و پنجاه هزار افغانی از بودجه انکشافی  شاروالی چاریکار در مساحت هشت هزارو دوصد متر مربع زمین اعمار میگردد. خالقیار.

مشاهده در منبع اصلی