اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 6 جوزا , 1397

تلفات سنگین طالبان دریک عملیات نظامی درهلمند

شهرلشکرگاه 22 عقرب باختر
چهارده طالب مسلح دریک عملیات نظامی  درولایت هلمند کشته شدند.
این عملیات نظامی بامداد امروز دربخش هایی از اطراف شهر لشکرگاه راه اندازی شده است و کماکان ادامه دارد.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین عملیات ضد هراس افگنی تاکنون چهار ده طالب مسلح کشته شدند .
اوگفت که نظامیان درجریان این عملیات تاکنون چند مخفیگاه طالبان را نابود ساخته اندو به نظامیان و روستا نشینان آسبیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که نظامیان درولایت هلمند موفق به کشف دو انبارجنگ افزارطالبان مسلح شدند
این انبارها دردو مخفیگاه طالبان درولسوالی گرشک نگهداری می شد.
یک مقام امنیتی هلمند می گوید که ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی