اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

کشته شدن هژده داعشی در حمله های هوایی وزمینی درننگرهار

شهرجلال آباد 22 عقرب باختر
هژده عضو گروه داعش دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولایت ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان ناوقت روزگذشته در ولسوالی های کوت و اچین آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله های زمینی وهوایی ، هژده عضو گروه داعش کشته شدند.
اوگفت این داعشیان مشغول فعالیت های هراس افگنانه بودند که آماج قرارگرفتند.
گفته می شود که دراین حمله هوایی به روستا نشینان آسیب نرسیده است.
یک خبردیگر حاکیست که ازوقوع یک رشته انفجارها درولایت ننگرهار جلوگیری شد.
ماموران امنیتی بامداد امروز 9 ماین را از راه های پررفت وآمد ننگرهار کشف و خنثی کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.
خبردیگر می رساند که نظامیان درولایت ننگرهار موفق به کشف دوانبارجنگ افزار شدند.
این انبار ها در مخفیگاه های داعشیان درولسوالی هسکه مینه نگهداری می شدند.
ازاین انبارها چندین جنگ افزارسبک وسنگین به دست آمده است.
ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی