اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 1 قوس , 1396

اشتباه مردی درزابل ، به بهای جان برادرزاده اش تمام شد

شهرقلات 22 عقرب باختر
کودکی درولایت زابل به گونه اشتباه به اثرفیرمرمی تفنگچه کشته شد.
این رویداد ناوقت روزگذشته درشهرقلات مرکز زابل هنگامی رخ داد که این کودک با تفنگچه کاکایش بازی می کرد.
به اساس گزارش ها ، کاکای این کودک برای خرید ازموترش پایین شد و کودک هم با تفنگچه او که درموتر مانده بود بازی کرد تا اینکه فیر صورت گرفت و درآن جان باخت.
یک منبع امنیتی ولایت زابل به آژانس خبری باخترگفت که ماموران امنیتی کاکای این کودک را تحت پیگرد قرارداده اند.
موجودیت جنگ افزار در نزد افراد غیرمسوول همواره باعث رویداد هایی ازاین دست درکشور شده است.ختم/ابوی

(Visited 8 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی