اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 جوزا , 1397

اشتباه مردی درزابل ، به بهای جان برادرزاده اش تمام شد

شهرقلات 22 عقرب باختر
کودکی درولایت زابل به گونه اشتباه به اثرفیرمرمی تفنگچه کشته شد.
این رویداد ناوقت روزگذشته درشهرقلات مرکز زابل هنگامی رخ داد که این کودک با تفنگچه کاکایش بازی می کرد.
به اساس گزارش ها ، کاکای این کودک برای خرید ازموترش پایین شد و کودک هم با تفنگچه او که درموتر مانده بود بازی کرد تا اینکه فیر صورت گرفت و درآن جان باخت.
یک منبع امنیتی ولایت زابل به آژانس خبری باخترگفت که ماموران امنیتی کاکای این کودک را تحت پیگرد قرارداده اند.
موجودیت جنگ افزار در نزد افراد غیرمسوول همواره باعث رویداد هایی ازاین دست درکشور شده است.ختم/ابوی

مشاهده در منبع اصلی