اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

تشدید حملات هوایی در صیاد

سرپل  باختر  22 عقرب
والی سرپل از تشدید حملات هوایی بر مواضع طالبان در ولسوالی صیاد آن ولایت خبر دادوافزود که عملیات زمینی نیز در روز های آینده آغاز خواهد شد.
محمد ظاهر وحدت که با خبر نگار محلی آژانس باختر گفتگو میکرد گفت که در بیست چهار ساعت گذشته از اثر حملات  هوایی درمنطقه کته تاوه دره میرزا اولنگ ولسوالی صیاد وقریه لغمان مرکز آن ولایت دو هراس افگن کشته شدند وچهار تن دیگر شان زخم برداشتند.
بر مبنای یک خبر دیگر :دوکودک چوپان دیروزدر قریه بلند غور ولسوالی صیاد از اثر انفجارماین جاسازی شده از سوی طالبان جان باختند و یک تن دیگر شان زخم برداشت. لیلما

مشاهده در منبع اصلی