اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

ادامه اعتراض ها درواکنش به “عدم توجه حکومت به ساخت واسفالت جاده ها” درغور

شهرفیروزکوه 22 عقرب باختر
اعتراض های مردمی درواکنش به آنچه عدم توجه حکومت به ساخت واسفالت جاده ها درغور خوانده می شود ، وارد سومین روز خود شد.
شهروندان معترض می گویند تا زمانی که حکومت در ساخت جاده ها به ویژه شاهراه های منتهی به این ولایت غربی توجه نکند ، آنان دست از اعتراض برنخواهند داشت.
فضل الحق نجات یک معترض به آژانس باخترگفت " ده سال پیش دولت به ما وعده سپرد که درساخت واسفالت جاده های اساسی غور اقدام می کند اما این وعده ها تاهنوز عملی نشده است. سالهاست نبود جاده اساسی واسفالت شده باعث شده تا غوریان به سختی به گوشه وکنار آن ولایت وولایت های همجوار رفت و آمد کنند."
مولوی عصمت الله ندیم رییس شورای علمای غور که به جمع اعتراض کننده ها پیوسته است ، می گوید همه شاهراه ها ازجمله شاهراه کابل بامیان ساختمان واسفالت شد اما دولت در ساخت واسفالت شاهراه بامیان – غور و غور – هرات اقدامی نمی کند.
این درحالیست که نبود جاده اساسی واسفالت شده درغور باعث شده تا فراورده های کشاورزان به سختی وبا هزینه های گزاف به بازار ها برسند.
این نقیصه همچنان باعث شده تا بیماران به آسانی و به زود ترین فرصت به بیمارستان های اساسی درهرات ویا کابل نرسند.
اکنون شهروندان غور ازجمله آموزگاران و داکتران با راه اندازی این اعتراض ها ، ازحکومت می خواهند تا درساخت جاده های اساسی غور اقدام کند.
غلام ناصرخاضع والی غور راه اندازی اعتراض ها و حرکت های مدنی را حق هر شهروند می خواند و می گوید که خواست های شهروندان غور ازجمله ساخت واسفالت جاده های اساسی این ولایت را به حکومت درمیان گذاشته است و منتظراقدام فوری حکومت مرکزی دراین باره می باشد.
او معترضان را به خویشتن داری و صبر دعوت کرد.
اما معترضان می گویند تا زمانی که به خواست های شان حکومت مرکزی رسیده گی نکند ، همچنان به اعتراض های شان ادامه خواهند داد .
ختم/ شکریه

مشاهده در منبع اصلی