اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 29 عقرب , 1397

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش دو میلیارد افغانی منظور کرد

کابل باختر/ 22/ عقرب
جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ، قرارداد هشت پروژۀ جدید را به ارزش دو میلیارد افغانی منظور کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، قراردادهای منظور شده عبارت اند از:
• تدارک ۱۷ سیت K9 امنیتی برای چک و کنترول ۳۲ کمربند امنیتی ساحۀ سبز کابل
• قرارداد تحکیمات پوستۀ سرک مسلخ ساحۀ سبز کابل
• قرارداد تحکیمات حوزۀ ششم امنیتی کابل 
• احداث سرک قلعۀ موسی الی بی بی مهرو
• احداث سرک قریۀ مرغ‌گیران ولایت کابل به‌ طول ۱۴ کیلومتر 
• احداث سرک کندهار الی سپین بولدک به‌ طول ۴۰ کیلومتر
• تعدیل قرارداد نظارتی پروژۀ سرک فیض‌آباد- بهارک و همچنان تمدید زمانی قرارداد ساختمانی سرک مربوطه
• شش قلم غذای حلال کنسرو برای اردوی ملی.
کمیسیون تدارکات ملی قراداد پیشنهادی وزارت فواید عامه را مبنی بر بازسازی سرک رشیدان و ناور ولایت غزنی با فرش جغلی، رد نموده وزارت مربوطه را مکلف ساخت تا امکان احداث سرک معیاری با فرش اسفالت را مورد بررسی و توجه قرار دهد.
در عین حال وزارت فواید عامه  مؤظف شد تا آنعده شرکت‌های قراردادی که قراردادهای متعدد را به عهده دارند، مورد بررسی قراردهد. علاوه بر آن، به وزارت فوایدعامه هدایت داده شد تا موارد مربوط  به استملاک زمین در پروژۀ فیض آباد- بهارک را با ادارۀ اراضی و موضوعات امنیتی ساحه پروژه را با وزارت امور داخله حل نماید.
همچنان، در این جلسه قرارداد‌های چارچوبی اعاشوی وزارت امور داخله مورد بحث قرار گرفت و فیصله گردید که مدیریت تطبیق قراردادها مسؤلیت وزارت مربوطه می‌باشد و باید این وزارت تطبیق قرادادهای چارچوبی خویش را مورد بررسی قرار داده، موضوع پرداخت‌ها به شرکت‌های قراردادی را پیگیری و گزارش جامع آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه نماید.
متعاقبا، کمیسیون تدارکات ملی موضوع شرکت‌های تفتیش‌کننده را به بحث گرفته و وزارت مالیه را مکلف ساخت تا در زمینۀ بررسی کارکرد این شرکت‌ها اقدام نموده و به کمیسیون تدارکات ملی گزارش دهد.
دراین جلسه، رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین‌المللی به‌شمول کمیسیون مالی و بودجۀ ولسی‌جرگه، کمیسیون‌های اقتصاد ملی شورای ملی، کاکس پارلمانی مبارزه با فساد اداری، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع، شبکۀ مبارزه با فساد و دیده‌بان شفافیت افغانستان، حضور داشتند. عبدالخالق

مشاهده در منبع اصلی