اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 عقرب , 1397

معمای حکومت وحدت ملی

اگر جان کری دهقان باشد، حزب اسلامی گرگ، حزب جمیعت اسلامی گوسفند و حکومت هم علف، چگونه معمای ذیل را حل خواهید کرد؟

یک دهقان می‌خواهد یک گرگ، یک گوسفند و یک بوجی علف را از یک طرف دریا به طرف دیگر دریا ببرد ولی قایق او فقط برای خودش و یکی از آنها جا دارد.

اگر گرگ و گوسفند تنها باشند گرگ، گوسفند را خواهد خورد و اگر گوسفند و علف تنها باشند، گوسفند علف را خواهد خورد.

دهقان چگونه می توانند با استفاده از قایق همه را سلامت به آنطرف دریا انتقال دهد؟

رومل

مشاهده در منبع اصلی