اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

کمیسیون تدارکات ملی، هشت قرارداد را به ارزش دو میلیارد افغانی منظور کرد

  جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام دیروز در ارگ، قرارداد هشت پروژۀ جدید را به ارزش دو میلیارد افغانی منظور کرد.  قراردادهای منظور شده عبارت اند از: ·       تدارک ۱۷ سیت K9 امنیتی برای چک و کنترول ۳۲ کمربند امنیتی ساحۀ سبز کابل ·       قرارداد تحکیمات پوستۀ سرک مسلخ ساحۀ سبز کابل ·       قرارداد تحکیمات حوزۀ ششم امنیتی کابل   […]

مشاهده در منبع اصلی