اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 27 عقرب , 1397

بالای طالبان فشار وارد می شود تا به صلح رو بیاورند

جنرال جان نیکلسون، فرمان‌دۀ نیروهای حمایت قاطع و امریکایی در افغانستان می‌گوید پس از این در برابر طالبان پالیسی مبارزه و گفت‌گو دنبال خواهد شد.
این فرمان‌دۀ ارشد امریکای می‌گوید این پالیسی در برابر گروه طالبان به کار گرفته خواهد شد تا زمانی که دست از جنگ برداشته به صلح بپیوندند.
پنتاگون به نقل از جنرال نیکلسون می‌گوید که استراتیژی جدید امریکا و فرستادن نیروهای بیش‌تر به افغانستان برای آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان یک فرصت خوب را برابر کرده‌است.
او گفته‌است که استراتیژی جدید امریکا در بخش انکشاف نیروهای امنیتی افغانستان هم‌کاری زیادی خواهد کرد، چون به اساس برنامۀ انکشافی چهارسالۀ رییس جمهور غنی طرح شده‌است.
این جنرال امریکایی گفته‌است که هدف اصلی استراتیژی این است که ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان، به ویژه در بخش‌های کماندو و نیروهای هوایی تهاجمی و تقویت شود.
فرمان‌دۀ حمایت قاطع این را هم گفته‌است که پس از این با وجود گروه طالبان، بالای حامیان خارجی‌شان هم فشار بیش‌تر خواهد شد تا گروه طالبان به صلح رو بیاورند.
هرچند گروه طالبان هرگز دست از نبرد نبرداشته‌اند و در ماه‌های اخیر حمله‌های این گروه نسبت به هر زمان دیگر افزایش نیز یافته‌است.

مشاهده در منبع اصلی