اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 3 جوزا , 1397

بی‌حیایی سیاسی در شورای ملی

عملکرد 70 تن از نمایندگان شورای ملی که به اصطلاح عالی ترین مظهر اراده مردم است، نشان داد که همه چیز در این ملک از مدار قانون و اخلاق بیرون شده است و در جایی که کوچکترین نفع شخصی در میان باشد، منافع مردمی و کشوری قطعا منتفی است.

مبنی بر اسناد و مدارک موثق و معتبر که چندی پیش رسانه ها نشر کردند، ثابت شد که رییس پارلمان و رییس دارالانشا این نهاد از پول ملت ما آشکارا دزدی کرده اند اما در روزهای اخیر با کمال وقاحت و بی حیایی، 70 دزد دیگر اختلاس و مصارف غیرقانونی رییس مجلس و رییس دبیرخانه‌ آن را با بلند کردن کارت سبز، به زعم خودشان قانونی کردند.

ظاهرا اخلاق و حیا در همه عرصه های زندگی ما افت کرده و هیچ عامل باز دارنده‌ مادی و معنوی وجود ندارد که غریزه زیاده خواهی و بی‌حیایی ما را مهار کند. در آموزه های دینی، بی شرمی از مصادیق بی دینی خوانده شده و حیا را شعبه‌ ای از ایمان گفته اند حتی در حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که گفته است: «لادین لامن لاحیا له» یعنی کسی که حیا ندارد دین هم ندارد.

این اقدام جمعی و خاینانه‌ پارلمان نشان داد که به راستی این نهاد، یکی از پشتوانه‌های دزدی های «قانونی» در افغانستان است. مردم باید این خاینین را بار دیگر نماینده خود انتخاب نکنند. مردم افغانستان مردم فقیر و باشرفی هستند و برای آنان زیبنده نیست که یک جمع بی‌حیا، دزد، شرف باخته و عاشق پول و بلند منزل، از این مردم نمایندگی کند(با حفظ حرمت برخی نمایندگان واقعی مردم که شخصا به آنان ارادت خاصی دارم).

مصداق

مشاهده در منبع اصلی