اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، دوشنبه, 21 عقرب , 1397

زن جوانی در سمنگان حلق آویز شد

ایبک  باختر  22 عقرب
یک زن جوان دیروزدر سمنگان حلق آویز شد
این زن در قریه کچی مغز ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان به قتل رسیده است.
دوهم څارن منیر رحیمی مسوول دفتر مطبوعاتی قومندانی امنیه سمنگان علت قتل این زن را خشونت های خانوادگی عنوان کرد وگفت که پولیس در ارتباط قضیه به اساس ادعای خانواده مقتول ،شوهر مادر شوهر و مامای شوهرش را بازداشت کرده است
در همین حال داکتر مقبل عزیزی یک مسول بخش جراحی شفاخانه ولایتی سمنگان حلق آویز شدن این زن را تایید کرد.
خدیجه حسنی ریس امور زنان سمنگان قتل این را یک جنایت نا بخشودنی خواند از نهاد های عدلی قضایی خواست تا متهمان این قتل را مطابق قانون مجازات کنند.
وی افزود:در هفت ماه گذشته در سطح آن ولایت یکصد و شصت ویک قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است وی عوامل ازدیاد خشونت هارا بیسوادی، ازدواج های اجباری فقر خانوادگی و عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان بیان کرد.  لیلما

مشاهده در منبع اصلی