اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، پنج شنبه, 17 عقرب , 1397

پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

کابل باختر/22 /عقرب
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(3)
سالنگ شمالی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(5-)
سالنگ جنوبی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(2-)
قندهار، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(26) پاینترین(8)
بامیان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(0)
هرات، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(16)
فراه، ابر  بلندترین درجه حرارت(28) پاینترین(15)
مزار شریف، ابر و بارندگی درجه حرارت(24) پاینترین(9)
کندز، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(10)
جلال آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(24) پاینترین(10)
غزنی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(1)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(29) پاینترین(10)
خوست، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(6)
جبل السراج، ابر و بارندگی درجه حرارت(18) پاینترین(3)
میمنه، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(7)
تالقان، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(8)
فیض آباد، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(1)
لوگر، ابر وبارندگی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(1-)
قلعه نو، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(7)
فیروز کوه ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(15) پائینترین(7-)
شبرغان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(22) پاینترین(8)
طلوع آفتاب(6) و (25) دقیقه و غروب آن(4) و (40) دقیقه
ختم/فرشته

مشاهده در منبع اصلی