اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 27 عقرب , 1396

پاکستان ولایت کنر را مورد حملات راکتی قرار داد

مشاهده در منبع اصلی