اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

تفاوت حقیقت از زبان حکمتیار و سیاف

هردو راست گفتند‌ و حقیقت را‌بیان کرده‌اند، اما این‌کجا و آن کجا؟

حکمتیار راست گفت و حقیقت را بیان کرد زیرا مشکل اساسی هویت سیاسی افغانستان؛ جنگ میان دو هویت، دو فرهنگ، دو روایت و دو تفکر است و در مجموع جنگ تمدن با تفکر قبیله است.

این جنگ از عصر امیرعبدالرحمان خان موسس کشور افغانستان شروع شده و تا امروز دوام دارد و حکمتیار از آنجا که خود را نماینده و صاحب قرائت فاشیسم قبیله می داند سعی می نماید فرماندهی جنگ را علیه هویت و تمدن خراسان شخصا به دست گيرد و ما از آن استقبال مى كنيم زيرا دشمن قاطع و باصراحت بهتر است از رقيب منافق و دو رو.

جناب سياف نيز راست و حقيقت را گفتند زيرا شهروندان كشور خواهان عدالت، قانون، صلح و آرامش هستند و مردم افغانستان از جنگ و نفرت پراکنى متنفر هستند.

هركس مطابق تفكر و چشم انداز جهان بينى خود اظهارنظر كرده است و هر دو از موقعيت خود سخن گفته اند. واقعيت تلخ اين است كه جناب سياف سرانجام بايد در معادلات جهان بينى تكليف عنصر هويت و قرائت تمدن خراسانى را روشن سازند تا در برابر تفكر نهروانى و قبيله اى حكمتيار از تمام اقتدار و ظرفيت كامل اجتماعى بهره ببرند.

خراسانی

مشاهده در منبع اصلی