اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

اتفاق تحریک لوی‌ افغانستان برگزار شد (عکس)

توهم "لوی افغانستان" در سایه درماندگی و وابستگی بقای دولت و ثبات سیاسی به خیرات و کمک امریکا و غرب.

وزارت سرحدات و قبایل افغانستان و گروه دیگر به نام "اتفاق تحریک لوی‌ افغانستان"، روز یکشنبه 21 عقرب 96 در کابل نشستی را در عنوان "دیورند نامنلی کرخه"(دیورند مرز قبول ناشده) برگزار کردند.

مسوولین این وزارت و شماری از مدعیان "لوی افغانستان" در تحلیل ها و دیدگاه های خود دسترسی افغانستان به نیمی از پاکستان را در واقع به عنوان خاک های از دست رفته و مربوط به افغانستان امری حتمی و عملی تلقی و ارزیابی کردند.

آنها در این نشست نقشه لوی افغانستان را در مقابل دید مخاطبان آویختند و فرصت را برای دسترسی به لوی افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر مساعد خواندند.اندیشمند

مشاهده در منبع اصلی