مطالب مرتبط:

نماینده گان اظهارات حکمتیار را توهین به مردم افغانستان خواندند

(Visited 12 times, 1 visits today)

مطالب اخیر