مطالب مرتبط:

نماینده گان اظهارات حکمتیار را توهین به مردم افغانستان خواندند

مطالب اخیر