اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 23 عقرب , 1397

کار ساخت دو پروژه صحی در سمنگان آغاز شد

ایبک  باختر 22 عقرب
ساختمان کلینیک تشخیص ودرمان ملاریا و لشمانیا در ایبک اعمار میشود.
رئیس صحت عامه ولایت سمنگان به آژانس باختر گفت ،این پروژه ها شامل اعمار یک کلینیک صحی برای تشخیص و درمان امراض ملاریا و لشمانیا و ساخت ذخیره گاه ادویه لازم طبی به درازای هژده متر وپهنای دوازده متر میباشد که در کارته صلح شهر ایبک در ساحه یک جریب زمین دولتی به هزینه ده میلیون افغانی از بودجه وزارت صحت عامه تطبیق میگردد.
منبع افزود: این پروژه ها در مدت دوازده ماه تکمیل میشود وبرای باشندگان ایبک سهولت های زیادی فراهم خواهد شد. لیلما

مشاهده در منبع اصلی