اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، چهارشنبه, 30 عقرب , 1397

نرخ طلا در کابل، دوشنبه 22 عقرب 96

 

طلای کویتی

21

2450

طلای
سنگاپوری

21

2400

طلای بحرینی

21
2400

طلای عربی

21
2350

طلای ایرانی

17

2180

طلای روسی

14

1900

مشاهده در منبع اصلی