اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، شنبه, 4 حمل , 1397

در افغانستان همه چیز قومی است

حکمتیار گفته جنگ افغانستان قومی است. ملت ناراحت شده (اند).
در افغانستان تنها جنگ قومی نیست. صلح قومی است؛ مذاکره قومی است؛ جشن قومی است؛ عبادت قومی است؛ سیاست قومی است؛ ترس قومی است؛ لوحه قومی است؛ لاف قومی است؛ جامه قومی است؛ خامه قومی است؛ عشق قومی است؛ حقوق بشر قومی است؛ همدلی قومی است؛ عزت قومی است؛ ذلت قومی است؛ افتخار قومی است؛ انتحار قومی است؛ انحصار قومی است؛ تاریخ قومی است؛ هنر قومی است؛ فضا قومی است؛ عناصر جدول مندلیف… نه، در مورد این یکی مطمئن نیستم.
سخیداد هاتف

(Visited 16 times, 1 visits today)
مشاهده در منبع اصلی