اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

افغانستان کشور دارندۀ حد اکثر واقعات پولیوی جهان در سال ۲۰۱۷

یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان می‌گوید تمام واقعات پولیویی که در سال جاری در جهان به ثبت رسیده در افغانستان و پاکستان، و بیش‌ترین شمار آن در افغانستان بوده‌است.
جین گاوف، رییس یونیسف در حوزۀ جنوب آسیا ضمن نگرانی از موجودیت ویروس پولیو در سرحدات افغانستان و پاکستان می‌گوید، شهرک سپین بولدک که در امتداد سرحدات غربی افغانستان با پاکستان می‌باشد، نقطۀ عطف توجه جهانی برای ریشه‌کن کردن پولیو است.
رییس یونیسف در جنوب آسیا می‌گوید در جریان سال جاری، تا تاریخ نهم ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ در تمام جهان ۱۴ واقعۀ پولیس به ثبت رسیده که در افغانستان و پاکستان بوده‌اند.
به گفتۀ جین گاوف، در این جریان ۱۴ واقعۀ پولیو به ملاحظه رسیده که از این جمله ۹ واقعۀ آن در افغانستان و ۵ واقعه در کشور پاکستان گزارش داده شده‌است.
در همین حال، یونیسف می‌گوید در جریان هفتۀ جاری نهمین واقعۀ پولیو در سال جاری در افغانستان دیده شده که گرفتاری یک کودک سه ساله در شق کشور و در نزدیک سرحد با پاکستان به مشاهده رسیده‌است.
گاوف تاکید می‌کند که بدون هم‌آهنگی میان تیم‌های بهداشتی در داخل افغانستان و پاکستان ممکن نیست  در ساحات میان‌مرزی در امتداد سرحد با پشاور پولیو ریشه‌کن گردد.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان می‌گوید از ماه جنوری سال جاری به این‌طرف، بیش از ۴۴ هزار کودک زیر سن در افغانستان در ۱۹ پوستۀ تطبیق واکسین در در امتداد سرحدات افغانستان، پاکستان و ایران واکسین شده‌اند.
با آن‌که کشورهای دیگر جهان از بیماری پولیو عاری شده‌اند، افغانستان هنوز کشوری‌ست که واقعات پولیو در آن به ثبت می‌رسد، هرچند همه‌ساله کاهش چشم‌گیری داشته‌است.
از این میان، مشکل امنیتی جدی‌ترین چالش فراراه روند واکسیناسیون پولیو است که در بخش‌های ناامن مخالفان مسلح مانع واکسین کودکان می‌شوند و حتا تیم‌های صحی هدف تهدید و حمله قرار گرفته‌اند.

مشاهده در منبع اصلی