اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، یکشنبه, 20 جوزا , 1397

امضأی قرارداد های 151 پروژه آبرسانی

قرار داد های 151 پروژه آبرسانی توسط سرپرست وزارت احیاوانکشاف دهات و نماینده گان شماری از شورای روستای محلی در کابل امضا شد.
حبیب بهزاد مسول اطلاعات وزارت احیاوانکشاف دهات گفت: این پروژه ها شامل ساخت ذخیره گاه آب آشامیدنی، ساختمان مبرزهای معیاری، ساخت شبکه های آبرسانی و آبیاری روستایی می باشد.
وی افزود، این پروژه ها درولایت های کاپیسا، خوست، سرل، جوزجان، بغلان، میدان وردک، فاریاب، پروان، کابل، پنجشیر، بلخ، تخار، سمنگان، کنر، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، قندهار، لغمان و بادغیس عملی می گردد.
گفتنی است که این پروژه ها به ارزش بیشتراز 361 میلیون افغانی ازطریق برنامه ملی آبرسانی درهفده ولایت کشورتطبیق می گردد.

مشاهده در منبع اصلی