اولین جستجوگر پیشرفته افغانستان ، سه شنبه, 22 عقرب , 1397

هشدار غنی به فسادکنندگان: مردم افغانستان از بی‌قانونی به بینی رسیده‌اند

اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی می‌گوید که مردم افغانستان از بی‌قانونی به بینی رسیده‌اند، اما در حال حاضر دستگاه‌های عدلی و قضایی در رده‌های بالا اصلاح شده است و او نیز از استقلال کامل نهادهای عدلی و قضایی حمایت می‌کند.
آقای غنی که دیروز (یک‌شنبه، ۲۱ عقرب) در اختتامیه‌ی کنفرانس دادستان‌های ابتداییه در ارگ صحبت می‌کرد گفت که در فیصله‌های نهادهای عدلی قضایی افغانستان مداخله نمی‌کند و به هیچ‌کسی نیز اجازه‌ی مداخله را نمی‌دهد.
رییس‌جمهور همچنان خطاب به افراد مسلح غیرمسئول گفت که «به‌وضاحت برای‌تان می‌گویم اگر غیرمسوولانه رفتار کنید در قفس انداخته می‌شوید.»
رییس‌جمهور همچنان گفت که در حال حاضر فساد آسان و عدالت مشکل است و امید این است که فساد مشکل و عدالت آسان شود.
آقای غنی با اشاره به‌عنوان این کنفرانس «به‌سوی گسترش حاکمیت قانون و تأمین عدالت در افغانستان» گفت این عنوان هدف اساسی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان را تأیید می‌کند و از سوی دیگر خاطرنشان می‌کند که افغانستان تاکنون به این هدف نرسیده است.
به گفته‌ی غنی، باید یک نظم از دادستانی‌کل تا آخرین دادستان در آخرین ولسوالی افغانستان وجود داشته باشد، که اکنون این نظم وجود ندارد. او خطاب به دادستان‌ها گفت: «چشمه از بالا صاف شده است، مبارک‌تان باد!»
به گفته‌ی او، اکنون هدف هر عملیات نیروهای امنیتی تحکیم ثبات و حفاظت از دستگاه عدلی و قضایی است که در اساس کار دولت قرار دارد.
در بسیاری ولسوالی‌ها حضور نهادهای عدلی و قضایی کم‌رنگ است
از سویی هم فرید حمیدی، دادستان کل کشور می‌گوید که مداخله در نهادهای عدلی و قضایی کمتر شده است، اما به گفته‌ی او، تاکنون هم مداخله وجود دارد.
او همچنان گفت: «ما اعتراف می‌کنیم که در بسیاری از ولسوالی‌ها، به آن ترتیب که باید حضور نهادهای عدلی و قضایی وجود داشته باشد، وجود ندارد.»
به گفته‌ی آقای حمیدی، در ولسوالی‌هایی که نهادهای عدلی و قضایی وجود نداشته باشد، عدالت وجود ندارد و حق دست‌رسی مردم به عدالت تضمین نشده است.
دادستان کل افزود که دست‌رسی مردم به عدالت در دورترین نقاط افغانستان یکی از اهداف اصلی این کنفرانس که اولین کنفرانس دادستان‌های ابتدائیه است، می‌باشد.
آقای حمیدی بر گسترش نهادهای عدلی و قضایی در ولسوالی‌های افغانستان تأکید کرد.
متین بیگ، رییس اداره‌ی ارگان‌های محل گفت که در ۷۵ فیصد ولسوالی‌ها دادستان‌ها حضور دارند اما در ۲۵ فیصد دیگر دادستان نیست. اما آقای بیگ افزود که حضور دادستان‌ها در ولسوالی‌های افغانستان در دو سال اخیر از ۲۲۷ به ۲۷۲ ولسوالی افزایش یافته است.

مشاهده در منبع اصلی